W E R K I N G

KJ-Architect uit Geel realiseert duurzame woningen met hedendaagse en warme uitstraling. Wij maken een gepersonaliseerd ontwerp aangepast aan de wensen, de ligging/oriëntatie en het budget van de bouwheer. Van architectuur tot interieurinrichting.

Door de jaren heen hebben we de kans gehad om ons te specialiseren. Een nieuw bouwprogramma of een nieuwe techniek? Elke opdracht hebben we steeds bekeken vanuit de uitdaging. Welke meerwaarde kunnen wij bieden als bureau en hoe kunnen we onze passie verweven in onze opdracht? Het resultaat is dat we vandaag de dag als kantoor naar voor kunnen treden met een expertise in de bouwwereld. 

 

Particuliere bouwprojecten van één- en meergezinswoningen. Steeds vertrekken we vanuit het verhaal van de bouwheer of opdrachtgever. Hoe moet het ontwerp inspelen op het gebruik, de gewoonte, de verwachting? Oriëntatie en lichtinval staan steeds centraal in onze plannen. Bovendien wordt de beschikbare oppervlakte steeds maximaal en functioneel benut, zodat zelfs kleine woningen een ruimtelijke uitstraling krijgen. De evolutie van een plan naar een echte thuis. 

Ontwerpschets Desktop
Postelaar interieur-6.jpg

Interieurinrichting vormt een belangrijk deel van de architectuur. Of het gaat over het ontwerp van uw keuken of de totaalinrichting van uw project; wij ontwerpen graag een interieur op maat van uw behoeften. Samen met u gaan we op zoek naar de uitstraling die u wenst, ontwerpen we vast meubilair en geven advies over de losse inrichting en de aankleding van uw project.
 

We kunnen niet alleen terugvallen op een jarenlange ervaring, maar ook op een uitgebreid netwerk aan bouwfirma's, aannemers en studiebureaus. De vele succesvolle realisaties vormen het levende bewijs: bouwen is geen stresserende sprong in het diepe, maar een samenwerking die voldoening geeft, met prachtige projecten als resultaat!

S T A P P E N

In verschillende stappen begeleiden we u door uw nieuwbouwproject.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

We gaan van start met een eerste afspraak bij ons op kantoor of via videocall. Tijdens dit vrijblijvende kennismakingsgesprek is het de bedoeling dat u ons de nodige informatie (bouwvoorschriften, opmetingsplan van de landmeter,...) aanlevert die betrekking hebben op de te bouwen woning. We raden aan om voorafgaand te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Tijdens het kennismakend gesprek is het de bedoeling om samen jullie wensen en budget te doorlopen alsook jullie plan van aanpak te verduidelijken. Graag lichten wij ook onze werkmethodiek toe . 

Stap 2: Voorontwerp

Op basis van jullie bouwbudget, de bouwvoorschriften, het perceel, beschikbare bouwzone, de oriëntatie, ... en jullie "wishlist", starten wij met de opmaak van het eerste voorontwerp. Wij beginnen met een aantal voorstellen in 2D (grondplannen) waarbij we dan, aan de hand van één of meerdere besprekingen, puzzelen naar de beste indeling voor de woning. Daarna volgt de 3D-fase waarbij er enkele voorstellen opgemaakt worden van de buitenkant van de woning en zowel een suggestie van het interieur wordt weergegeven. Op die manier krijgen jullie een duidelijk beeld van de ruimtelijkheid en het uitzicht van de woning.

Stap 3: Bouwaanvraag

Na akkoord van het voorontwerp, werken wij het volledige bouwaanvraagdossier voor u uit, hetgeen u online kan ondertekenen eens het dossier klaar is. Na ondertekening vertrekt het dossier naar de gemeente waar het de vergunningsprocedure kan doorlopen.

Stap 4: Aanvragen van nevenstudies

Er moeten een aantal specialisten worden aangesteld die ons een aantal studies dienen aan te leveren dewelke noodzakelijk zijn voor de verdere opmaak van het uitvoeringsdossier: grondsondering, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ventilatieverslag, stabiliteitsstudie, eventuele lichtstudie. Wij sturen hiervoor prijsaanvragen uit naar verschillende studiebureaus zodat jullie samen met ons naar de juiste partner kunnen zoeken.

Stap 5: Van studies naar uitvoering

Na ontvangst van bovenvermelde studies, starten wij met opmaak van de uitvoeringsplannen. Verder helpen wij u verder bij het zoeken naar betrouwbare aannemers en firma's om uw project uit te voeren. Samen met u vergelijken we prijsoffertes en geven we u advies. Wij kunnen u, gezien onze ervaring, in contact brengen met competente aannemers en bouwfirma's.

Stap 6: Opvolging van de werken

Van zodra de werken van start gaan, zorgen wij voor de controle van de uitgevoerde werken. Op basis van periodieke werfvergaderingen.

(In functie van de vordering en complexiteit van de werken.)  

Stap 7: Voorlopige oplevering

Wanneer de woning wind-en waterdicht is, staan wij u bij tijdens de voorlopige oplevering. Mogelijke opmerkingen en twijfels worden vastgelegd in een proces-verbaal.  Vanaf deze dag start ieders 10-jarige aansprakelijkheid en kan u de woning in gebruik nemen.

Extra info: ereloon van de architect

Het ereloon wordt berekend op basis van een raming van het aantal te investeren uren in uw dossier alsook de te maken vaste kosten hetgeen resulteert in een forfaitair bedrag. Dit is gebaseerd op jullie wensen besproken tijdens ons kennismakend gesprek en jullie budget. Op die manier weet iedereen van bij de start van het project waar hij aan toe is. Het ereloon wordt verdeeld in verschillende schijven die worden opgevraagd in functie van de vordering der werken (voorontwerp, bouwaanvraag en werfopvolging), op die manier betaalt u enkel en alleen voor de geleverde prestaties. Wanneer jullie graag interieuradvies krijgen (kleur- en materiaalkeuzes, verlichting ed.) dan kunnen we dit later per uur verrekenen of indien de opgave voldoende omschreven is, kunnen we er op dat moment een vaste prijs aan koppelen.