top of page

Info

FAQ

Veel gestelde vragen

 • Tips voor het opmaken van een bouwprogramma
  Een duidelijk programma van eisen zorgt ervoor dat het eerste voorontwerp al meteen in de juiste richting zit. Bepaal uw budget en maak doordachte keuzes. Verlies de globale visie niet. Blijf er altijd op toezien dat de gestelde ambitie in overeenstemming is met het bouwbudget. Hou ook rekening met mogelijke toekomstplannen. Een programma van eisen bevat minstens de volgende informatie: > Een oplijsing van de ruimtes/functies die moeten voorzien worden. Hoeveel slaapkamers willen we? Fietsenberging of carport? Een bureau? ... > Gewenste relaties tussen de ruimtes onderling. Een open leefruimte met keuken? Een dressing aansluitend op de grote slaapkamer? Trap in de leefruimte of in de inkomhal? Zijn er functies die gecombineerd mogen worden? ... > Gewenste oriëntering van bepaalde ruimtes. Willen we de keuken aan de tuin? Kinderslaapkamers aan de voorzijde van de woning? ... > De voornaamste eisen die aan de ruimtes worden gesteld (functies, inrichting, technische eisen) Douche en/of bad? Eén of twee wastafels? Een eettafel voor 6, 8 of 10 personen? ...
 • Welke documenten dien ik te bezorgen over mijn project?
  Er zijn een aantal documenten/gegevens die wij nodig hebben om een bouwaanvraag op te maken. > Adres- en kadastrale gegevens van het perceel > Opmetingsplan van landmeter (in dwg) Om een correct inplantingsplan op te maken is er een opmetingsplan nodig van de landmeter. Zij meten de omgeving nl. de straat, aanpalende woningen, omliggende percelen en het betreffende perceel correct op. Zij kunnen specifieke informatie opvragen bij de nodige diensten. Enkel zij beschikken over het juiste materiaal om dit correct op te meten. > Voorschriften van het perceel en stedenbouwkundige verordeningen die gelden op uw perceel. Deze kan je opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening of de dienst omgeving van de gemeente. > Contactgegevens van de bouwheer Naam, adres, telefoonnummer, mail en rijksregisternummer
 • Wat moet de landmeter opmeten?
  De perceelsgrenzen van het goed De weg waar het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden met de aanduiding waar er verharding is en de berijdbare breedte ervan. De ter hoogte van het goed op het openbaar domein voorkomende beplantingen, bovengrondse infrastructuur, nutsvoorzieningen en straatmeubilair. De huidige bebouwing, constructies, hoogstammige bomen of verhardingen op het goed. Als ze voorkomen, de weergave of vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden. De aanzet van de perceelsgrenzen van de percelen, palend aan het goed tot op minstens 10 meter buiten de uiterste grenzen van het goed, met minstens het bovenaanzicht van de hierbinnen voorkomende bebouwing met vermelding van haar functie, kadastraal nummer en huisnummer. De vermelding van het gebruik van de gronden. Een aantal opnamepunten van de hoogte van het maaiveld van het goed, ten opzichte van de as van de weg. Indien aanwezig het profiel van de aanpalende woningen.
 • Kan ik zelf de aannemers kiezen waarmee ik wil samenwerken?
  Door onze ervaring, kunnen wij enkele betrouwbare en kwalitatieve aannemers voorstellen. Indien gewenst kan er ook een offerte worden opgevraagd bij een partij die jullie kiezen. Na vergelijking van de verschillende offertes ligt de keuze bij jou. Tip: Vergelijk alles goed met elkaar. Sommige aannemers zullen standaard hoeveelheden opnemen (vb. hoeveelheid stopcontacten en lichtpunten) in hun offerte. Deze hoeveelheden kunnen nogal sterk verschillen van elkaar.
 • Hoe lang duurt het om een vergunning te verkrijgen?
  Een doorsnee omgevingsvergunning verloopt als volgt: > Een procedure, zonder openbaar onderzoek, duurt dus maximaal 30 + 60 + 30 = 120 dagen > Een procedure, met openbaar onderzoek, duurt maximaal 30 + 105 + 30 = 165 dagen Meer informatie te vinden op: www.omgevingsloketvlaanderen.be

Onze aanpak: eerlijk, toegankelijk en transparant

cByAnnaFotografie_KJArchitect_CorporateBrandingShootJan24_55.jpg

Nuttige websites

nuttige websites

Vlaanderen - Federaal

Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid. Hier vind je heel wat informatie over kwaliteitsvol, energiezuinig en betaalbaar wonen in Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen - www.ruimtevlaanderen.be

De website van het departement Omgeving, de Vlaamse overheidsdienst die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Naast alle procedures en formulieren vind je er een overzicht van de wetgeving die van toepassing is op de ruimtelijke ordening en het leefmilieu in het Vlaams Gewest.

Omgevingsloket - www.omgevingsloketvlaanderen.be

Als je een nieuwe woning wil bouwen, een nieuwe constructie wil bouwen aan of rond de woning, of werken wil laten uitvoeren, dan heb je een bouwvergunning nodig. Voor kleine werken volstaat soms een melding bij jouw gemeente of geldt er een vrijstelling. Voor grotere projecten heb je een verkavelingsvergunning of een milieuvergunning nodig. Die drie vergunningen zijn gebundeld in de omgevingsvergunning. In het Omgevingsloket kan je als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken.

Wonen Vlaanderen - www.wonenvlaanderen.be

De site van het agentschap Wonen Vlaanderen vertelt je meer over huren en verhuren, (ver)bouwen en kopen. Je komt er ook te weten welke premies er zoal bestaan.

Premiezoeker - www.premiezoeker.be

Hier kom je te weten op welke premies je in jouw gemeente recht hebt bij het bouwen en verbouwen. Je vindt er ook de toepassingscriteria en de voorwaarden.

BENOveren - www.mijnbenovatie.be

BENOveren staat voor BEter reNOveren. Het doel is een zo duurzaam mogelijke woning, waarin je je hele leven kan blijven wonen. Op www.mijnbenovatie.be kom je te weten hoe je dit kan doen en wat de voordelen zijn.

Geopunt Vlaanderen - www.geopunt.be

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Je vindt er onder meer de gewestplannen terug waarop je kan nagaan in elke zone jouw perceel ligt, luchtfoto’s en diverse kaarten waarop waterlopen, bedrijvenzones, zorgcentra en meer zijn aangeduid.

Onroerend erfgoed - www.onroerenderfgoed.be

Het agentschap Onroerend Erfgoed is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Op deze website vind je alles over archeologie, monumenten-en landschapszorg in Vlaanderen.

Websites over bouwen 

Bouwinfo - www.bouwinfo.be

Bouwinfo.be is een site over bouwen en verbouwen en biedt een ruim pakket aan actuele informatie aan in verband met de bouwsector.

Livios - www.livios.be

Op Livios.be vind je allerlei informatie over bouwen en verbouwen, huren, kopen en klussen.

Bouw en wonen - www.bouwenwonen.net

Alle informatie over bouwen, wonen, architectuur, renovatie, immo en meer.

Inspiratie

Entrr - entrr.be

Entrr.be is een online ontmoetingsplaats voor architecten, (ver)bouwers en producenten. Op Entrr.be vind je opmerkelijke projecten van Belgische architecten en informatie over innovatieve materialen.

Ecobouwers - www.ecobouwers.be

Ecobouwers is een onafhankelijke bouwsite over duurzaam bouwen en wonen. Op ecobouwers.be helpen geëngageerde milieubewuste (ver)bouwers en professionals iedereen die een duurzaam en energiezuinig huis voor de toekomst wil bouwen of verbouwen.

Mijn Thuis op Maat - www.mijnthuisopmaat.be

Tijdens Mijn Thuis op Maat kunnen bezoekers op één namiddag tal van architecturale woningen ontdekken, zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. Mijn Thuis op Maat vindt elk jaar plaats in september.

De Vlaamse Renovatiedag -  www.devlaamserenovatiedag.be

De Vlaamse Renovatiedag (elk jaar in mei) biedt de gelegenheid om gerealiseerde renovatieprojecten te bezoeken. Als toekomstige verbouwer kan je je laten inspireren en informeren en in contact komen met de architect en bewoners.

cByAnnaFotografie_KJArchitect_CorporateBrandingShootJan24_48.jpg

Wil jij ook een lichtrijke, kwalitatieve, compacte en warme woning?

cByAnnaFotografie_KJArchitect_CorporateBrandingShootJan24_1.jpg
bottom of page