top of page

M-peil

Naast het E-Peil (energieprestatie van een gebouw), K-peil (isolatiepeil van een gebouw) en S-peil (of schilpeil, energie-efficiëntie van een gebouw) is er een nieuw lettertje dat in aantocht is het M-peil.


Het M-Peil (materialenpeil) samen met een materialenpaspoort zal ten laatste tegen 2050 worden geïntroduceerd in het kader circulair bouwen. M-Peil zal staan voor de materiaalprestatie van een gebouw. Een cijfer dat aanduidt hoe ecologisch het gebruik van bepaalde materialen is. Hierdoor kan er op termijn met een beter inzicht voor bepaalde materialen worden gekozen.


Sinds begin 2019 bestaat er al een tool om de materiaalimpact van uw gebouw in kaart te brengen nl. TOTEM. TOTEM is een tool gebaseerd op de levenscyclusanalyse van een gebouw en zal later worden ingezet om het M-peil te kunnen bepalen.Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page